Athrips mouffetellus Trystävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljusgrå eller ljust brungrå framvingar med par av svarta fläckar 1/3 och 2/3 ut med den främre längre ut. Varierande antal svarta fläckar innanför dessa. Svarta streck runt ytterkanten. Inre 2/3 av framkanten lite mörkare.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Hypatopa binotella
Barrskogsförnamal
Athrips pruinosellus
Rimfrostsstävmal
Dichomeris juniperella
Grå ennålmal