Athetis lepigone Strandvialsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Enfärgat gråbruna framvingar men liten svart oval. Karakteristisk liten vit prick i utkanten av diffus njurfläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Sedum acre

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Athetis gluteosa
Kalkhällsfly