Aristotelia ericinella Blystrimmig ljungmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödbruna framvingar, ljusare brunorange längs bakkanten. 4 silvriga tvärband, de två inre utåt- och de yttre inåtriktade och mittersta möts. Silvrig fläck vid basen och flera vita fläckar runt spetsen. Palperna mörkgrå med vita ringar.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Empetrum nigrum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Aristotelia brizella
Triftfilosofmal
Aristotelia heliacella
Fjällsippefilosofmal
Eulamprotes wilkella
Större silverdystermal