Argyresthia ivella Sebraglansmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med karakteristiskt brunsvart sicksackband som möter bakkanten 2 gånger, framkanten 1 och slutar i vingspetsen. Orange ton längs inre delen av framkanten. Huvud och mellankropp vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus avellana, Malus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Argyresthia brockeella
Björkhängemal