Arctia caja Brun björnspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Stor. Bruna framvingar med karakteristiskt vitt mönster. Bakvingarna lysande cinnoberröda med blåsvarta metalliska fläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 45-78 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: