Archips podanus Fruktträdssommarvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanens framvingar gulbruna med purpurton i den inre delen. Mörkbrunt fält från bakkanten längst in och diffust centralt brunt tvärband. Honan brun med fin nätteckning. Båda könen är klockformade vid vila.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Humulus lupulus, Malus, Prunus cerasus, Ribes nigrum, Rosa, Rubus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Archips betulanus
Porssommarvecklare
Archips oporanus
Tallsommarvecklare
Archips xylosteanus
Trysommarvecklare
Archips rosanus
Häcksommarvecklare