Kännetecken: Dagaktiv. Hanen kamformiga antenner. Framvingar gråbruna med varierande teckning i form av två vita tvärband med svart oval mellan. Bakvingar gulorange och svarta. På baksidan är det svarta ytterkantsbandet obrutet.

Boudinotiana
notha

Grå flickfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 27-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix caprea

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Archiearis parthenias
Brun flickfjäril
Euclidia glyphica
Gulbrokigt slåtterfly