Apotomis boreana Större brämknoppvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen mörkgrå med vit fläck vid framkanten 1/3 ut som fortsätter som diffust tvärband. Ibland bruna fläckar i det grå. Yttre 1/3 vit med mörkgrå fläckar och mörkgrått längs ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Apotomis sororculana
Mindre brämknoppvecklare