Kännetecken: Karakteristisk. Svarta framvingar med varierande mängd gulbruna fjäll. Par av svarta fläckar 1/3 ut med bakre längre ut och en 2/3 ut. Långa yviga framåtriktade svart och gulbruna palper. Huvudet med yviga gulbruna fjäll.

Aplota
palpella

Palpmossmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: