Aplasta ononaria Puktörnemätare

Alla foton
Kännetecken: Ny art 2013. Migrant. Gulorange vingar med rödaktig vattring som bildar diffust men tydligt tvärband 2/3 ut på vingen och ibland ytterligare ett innanför. Avsaknaden av andra teckningar skiljer den från alla andra arter.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ononis