Apatura iris Sälgskimmerfjäril

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Svarta vingar som hos hanen har blåviolett skimmer. Tre brutna vita tvärband på framvingen och ett obrutet på bakvingen som har orange ring nära bakhörnet. Bakvingens undersida har samma vita tvärband med kanelbruna kanter.
©
♀+♂
Vingbredd: 65-92 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix alba, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Apatura ilia
Aspskimmerfjäril
Araschnia levana
Kartfjäril
Limenitis populi
Aspfjäril
Limenitis camilla
Tryfjäril