Apatura ilia Aspskimmerfjäril

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Svarta vingar, hanen med blåviolett skimmer. Tre brutna vita tvärband och orange ring på framvingen och ett obrutet vitt band samt orange ring nära bakhörnet på bakvingen. Bakvingens undersida har samma vita tvärband. Ny art 2011
©
♀+♂
Vingbredd: 66-72 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Apatura iris
Sälgskimmerfjäril
Limenitis populi
Aspfjäril
Limenitis camilla
Tryfjäril