Apatania stigmatella

Alla foton
Kännetecken: Brungrå framvingar som breddas kraftigt utåt. Diffust tvärgående ljust stråk från bakhörnet och spridda ljusa hår.Tydliga fransar längs ytterkanten. Jämn fördelning mellan hanar och honor.
©
♀+♂
Framvingelängd: 5-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla