Apamea oblonga Jordgrått ängsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkt gråbruna vingar med svag teckning. Vingarna är relativt breda med nästan rak framkant och trubbigt framhörn. Yttre våglinje med W strax bakom mitten och njurfläcken delvis markerad med vitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 39-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Silene

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Apamea furva
Tåtelängsfly
Sideridis turbida
Vitpunkterat lundfly
Apamea monoglypha
Större ängsfly
Apamea remissa
Buskängsfly
Apamea anceps
Sandängsfly