Apamea crenata Sommarängsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljus from: Två brunröda kilar från bakkanten av vingen, den yttre ofta tvådelad och svart streck nära bakkanten från vingbasen. Mörk form: Brunröd med enbart ljus gulaktig oval och njurfläck som teckning.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dactylis glomerata, Deschampsia, Festuca, Phalaris

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Apamea epomidion
Leverbrunt ängsfly
Apamea lateritia
Tegelrött ängsfly
Apamea scolopacina
Gulhalsat ängsfly