Ancylosis cinnamomella Kanelmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödorange framvingar med varierande mängd mörkgrå och vit teckning. Vitt rakt tvärband 4/5 ut från framkanten som gör en skarp krök strax innan bakkanten. Mer diffust vitt tvärband 1/3 ut. Ljust stråk från vingroten.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Globularia, Sedum acre

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Pempeliella ornatella
Brokigt timjansmott
Delplanqueia dilutella
Brunt timjansmott
Delplanqueia inscriptella
Förväxlat timjansmott