Anarta melanopa Svartfläckat hedfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråspräckliga framvingar. Vit och svart oval och en diffus svart njurfläck. Bakvingarna mörkbruna med vitt fält med månformig diskfläck i inre främre delen. Dagaktiv.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Vaccinium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Lasionycta staudingeri
Högnordiskt hedfly
Sympistis lapponica
Lapskt hedfly
Sympistis nigrita
Svart hedfly
Xestia lyngei
Fjällhedsfly