Anania lancealis Lansmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brungrå framvingar med stor vit fläck innanför tydlig hackig och svängd mörk tvärlinje med vit kant 3/4 ut. Diskfläcken mörk, smal och svängd och innanför finns längsgående mörk fläck och mellan dessa ett vitt område..
©
♀+♂
Vingbredd: 24-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eupatorium cannabinum, Senecio, Stachys, Teucrium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Anania fuscalis
Kovallmott
Anania coronata
Flädermott
Anania perlucidalis
Åkertistelsmott