Anacampsis populella Aspsobermal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Den vanligaste formen är grå med ett antal diffusa svarta fläckar och ett tunt vitt tvärband långt ut med en kraftig knyck. En form har en stor svart fläck längs inre 3/5 av bakkanten. Svarta fläckar runt spetsen. Antennen ringad.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix alba, Salix caprea

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Anacampsis blattariella
Björksobermal
Anacampsis scintillella
Solvändesobermal
Dichomeris juniperella
Grå ennålmal
Bryotropha basaltinella
Storfläckig mossmal