Amphipyra livida Svart buskfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ny art 2013. Migrant. Breda vingar som är helsvarta eller mörkgrå och glänsande. Enda teckningen som i regel är skönjbar är ett svart längsstreck från vingbasen. Bakvingar med kopparton i bakre 2/3.
©
♀+♂
Vingbredd: 39-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hieracium, Taraxacum, Thalictrum