Kännetecken: Bruna framvingar med upp till 6 vågiga mörka tvärlinjer. Stor njurfläck som är vit, gul eller orange. Relativt breda vingar och njurfläcken är större och mer uppdelad än hos de andra i släktet.

Amphipoea
oculea

Rödbrunt stamfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 28-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Dactylis, Iris, Petasites

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Amphipoea fucosa
Ängsstamfly
Amphipoea lucens
Högmossestamfly
Amphipoea crinanensis
Mindre stamfly