Altenia perspersella Kråkrisstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med omväxlande ljusare och mörkare stråk. Två par av fläckar med svarta resta fjäll bildar antydan till tvärband i inre delen. Diffust vitt tvärband långt ut. Vita palper med 4 svarta ringar.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Empetrum nigrum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla