Alcis repandata Vågbräddad lavmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Mycket variabel teckning. Typiskt är att yttre tvärlinjen är kraftig, mjuk och utan taggar med halvmåneform precis vid framkanten. Framvingens framkant har kraftig krökning nära hörnet gör vinghörnet rätvinkligt.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Carpinus, Corylus, Crataegus, Lonicera, Populus tremula, Prunus spinosa, Quercus, Rubus, Ulmus, Vaccinium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Peribatodes rhomboidaria
Fruktträdslavmätare
Peribatodes secundaria
Granlavmätare
Deileptenia ribeata
Barrskogslavmätare
Ectropis crepuscularia
Dubbelvågig lavmätare
Paradarisa consonaria
Fyrkantsfläckad lavmätare
Ascotis selenaria
Stäpplavmätare