Agrochola lota Rödstreckat backfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå eller gråbruna framvingar som är relativt spetsiga. Rakt rödbrunt band nära ytterkanten med gul kant och med hack nära framkanten. Bakre delen av njurfläcken i regel svart.
©
♀+♂
Vingbredd: 31-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Populus, Salix

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Agrochola macilenta
Läderbackfly
Agrochola circellaris
Tvärlinjerat backfly