Aethes smeathmanniana Fältblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljust brungula framvingar med två parallell rödbruna tvärband. Båda startar vid bakkanten och är brutna och vinklade nära framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Anthemis arvensis, Asteraceae, Centaurea nigra, Lactuca

Liknande (9 st)

Detaljer, alla
Aethes cnicana
Tistelblomvecklare
Aethes kindermanniana
Fältmalörtsblomvecklare
Cochylimorpha alternana
Väddklintsblomvecklare
Aethes dilucidana
Strandkvanneblomvecklare
Aethes beatricella
Odörtsblomvecklare
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Aethes fennicana
Strätteblomvecklare
Aethes rubigana
Kardborrblomvecklare
Thiodia citrana
Citronvecklare