Aethes francillana Morotsblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulvita framvingar med 2 parallella mörkbruna tvärband som överlappar en aning. Lite mörkbrun teckning längst in längs framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Angelica sylvestris, Daucus carota, Pastinaca

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Aethes dilucidana
Strandkvanneblomvecklare
Aethes beatricella
Odörtsblomvecklare
Aethes fennicana
Strätteblomvecklare
Aethes smeathmanniana
Fältblomvecklare