Aethes fennicana Strätteblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulvita framvingar med 2 parallella mörkbruna tvärband där det yttre når framkanten, medan det inre ofta inte gör det. Lite mörkbrun teckning längst in längs framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Angelica archangelica, Angelica sylvestris

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Aethes dilucidana
Strandkvanneblomvecklare
Aethes beatricella
Odörtsblomvecklare
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Aethes smeathmanniana
Fältblomvecklare