Aethalura punctulata Allavmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vitgrå vingar med 4 svarta fläckar vid framvingens framkant som fortsätter som otydliga oregelbundna men i stort sett parallella tvärlinjer.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Salix

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Alcis jubata
Skägglavmätare
Parectropis similaria
Grågul lavmätare