Acronicta leporina Vitt aftonfly

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Vita framvingar som ibland har grå pudring. Sparsamt med svarta teckningar där den mest framträdande är en månskära som utgör inre delen av diffus njurfläck, ett brutet tvärband utanför denna.
©
♀+♂
Vingbredd: 35-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fraxinus, Populus, Quercus, Salix