Acleris notana Matt björkvårvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Framvingarna är gråvita, gulvita, gula eller brungula. Mörk triangulär framkantsfläck med centrum i grundfärgen. I regel tofsar av resta svarta och vita fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Fagus, Populus, Pyrus, Rubus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Acleris obtusana
Mindre aspvårvecklare
Acleris ferrugana
Glansig bokvårvecklare
Acleris implexana
Rostgrå vårvecklare