Acleris cristana Rosenvårvecklare

Alla foton
Kännetecken: Extremt variabel teckning. I regel lätt att känna igen på insvängd framkant och en stor tofs av kontrasterande färgade fjäll i diskfältet. Huvud och mellankropp i regel vita eller åtminstone ljusa och ofta ljust stråk längs bakkanten..
©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus betulus, Crataegus, Malus, Prunus spinosa, Rosa, Salix caprea, Sorbus, Ulmus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Acleris hastiana
Videvårvecklare
Acleris abietana
Granvårvecklare
Acleris umbrana
Häggvårvecklare