Acleris bergmanniana Törnrosvecklare

Alla foton
Kännetecken: Gula framvingar med brunorange teckning. Fyra karakteristiska blyglänsande tvärlinjer med brunröd kant: långt in, från framkanten 1/3 och drygt halvvägs ut samt längs ytterkanten. Svart prick mitt på nära bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa canina

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Acleris forsskaleana
Lönnbredvecklare