Coleophora anatipennella Pudrad hasselsäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala vita framvingar med mörkbruna fjäll, främst i yttre halvan av vingarna. Huvudet vitt. Antenner omväxlande vita och ljusbruna med långa tofsar vid basen. Yttersidan av palperna vit.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus, Malus, Prunus avium, Prunus spinosa, Pyrus communis, Quercus, Salix, Sorbus aucuparia, Tilia

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal
Coleophora albidella
Pudrad sälgsäckmal
Coleophora kuehnella
Vit eksäckmal
Coleophora betulella
Gulstreckad björksäckmal