Coleophora violacea Vägtornssäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala glansiga gråbruna framvingar. Huvudet något ljusare grått. Antennerna mörka med yttre 1/4 vitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrimonia, Alnus, Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus, Filipendula, Fragaria, Malus sylvestris, Potentilla, Prunus spinosa, Pyrus communis, Rosa, Rubus, Sanguisorba, Sorbus, Tilia, Ulmus, Viburnum

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora serratella
Björksäckmal
Coleophora murinella
Musgrå lingonsäckmal
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal