Libellula fulva Spetsfläckad trollslända

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Bred bakkropp. Stora svarta basfläckar på bakvingarna. Unga hanar och honor har gulbrun bakkropp med central svart teckning. Hanar får blåpudrad bakkropp med svart på S8-10. Honan har unik svart fläck vid vingspetsarna.
©
♀+♂
Kroppslängd: 42-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Libellula depressa
Bred trollslända
Libellula quadrimaculata
Fyrfläckad trollslända
Orthetrum cancellatum
Större sjötrollslända
Orthetrum coerulescens
Mindre sjötrollslända
Epitheca bimaculata
Tvåfläckad trollslända
Leucorrhinia caudalis
Bred kärrtrollslända