Libellula depressa Bred trollslända

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Mycket bred bakkropp. Stora svarta basfläckar på både bak- och framvingar. Breda ljusa skulderlinjer som försvagas med åldern. Honor och unga hanar har brun bakkropp med gula kanter på S3-8. Hanar får blåpudrad bakkropp.
©
♀+♂
Kroppslängd: 39-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Libellula fulva
Spetsfläckad trollslända
Orthetrum cancellatum
Större sjötrollslända
Libellula quadrimaculata
Fyrfläckad trollslända
Orthetrum coerulescens
Mindre sjötrollslända