Stigmella dryadella Fjällsippedvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är brun med grön glans med ett silvrigt tvärband 3/5 ut som ofta inte når fram till kanterna. Yttre delen och innanför tvärbandet med purpurglans. Huvud gråbrunt, kragen grå eller gulgrå och ögonlocken ljusgrå.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dryas octopetala

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Stigmella lapponica
Grå björkdvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella salicis
Sälgdvärgmal