Scythris potentillella Syrafältmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svartbruna framvingar med varierande mängd vita fjäll. Välmarkerade har ett långsgående stråk i inre, bakre halvan och fläckar i diskcellen och vid framhörnet. De utan vita fjäll kan inte bestämmas på utseende.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex acetosella

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Scythris picaepennis
Ögonbrynsfältmal
Scythris laminella
Gråfibblefältmal
Scythris siccella
Sandfältmal
Scythris cicadella
Knavelfältmal
Scythris empetrella
Kråkrisfältmal
Scythris knochella
Arvfältmal