Stigmella sorbi Bandad rönndvärgmal

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Gråbrun framvinge med ett diffust gråaktigt tvärband 3/5 ut. Mörkare utanför jämfört med innanför tvärbandet. Huvud gråbrunt hos hanen, blekgult hos honan och kragen har samma färg fast är ljusare.
©
♀+♂
Vingbredd: 6-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Cotoneaster, Malus sylvestris, Sorbus aucuparia

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Stigmella lapponica
Grå björkdvärgmal
Stigmella confusella
Brun björkdvärgmal
Stigmella salicis
Sälgdvärgmal
Stigmella myrtillella
Blåbärsdvärgmal
Stigmella obliquella
Pildvärgmal