Stigmella obliquella Pildvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Framvingen grovfjällig med gråvitt tvärband som är smalast på mitten. Innanför tvärbandet svartbrun, utanför nästan svart. Fransarna vita i spetsen. Huvud orange. Krage och ögonlock vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix alba, Salix fragilis, Salix pentandra, Salix viminalis

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Stigmella myrtillella
Blåbärsdvärgmal
Stigmella lapponica
Grå björkdvärgmal
Stigmella confusella
Brun björkdvärgmal
Stigmella carpinella
Avenboksdvärgmal
Stigmella salicis
Sälgdvärgmal
Stigmella sorbi
Bandad rönndvärgmal