Stigmella myrtillella Blåbärsdvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen grovfjällig med gråvitt tvärband som är smalast på mitten. Innanför tvärbandet brunsvart med blå ton, utanför gråbrun med purpurton. Fransar vita i spetsen. Huvud gult till rostfärgat. Krage och ögonlock vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Stigmella salicis
Sälgdvärgmal
Stigmella obliquella
Pildvärgmal
Stigmella lapponica
Grå björkdvärgmal
Stigmella confusella
Brun björkdvärgmal
Stigmella carpinella
Avenboksdvärgmal
Stigmella sorbi
Bandad rönndvärgmal
Stigmella arbusculae
Nätvidedvärgmal
Stigmella benanderella
Krypvidedvärgmal