Agonopterix bipunctosa Ängsskäreplattmal

Alla foton
Kännetecken: Ljust gulaktiga framvingar med svart prick strax utanför mitten och en 1/3 ut. Diffus mörk fläck bakom den yttre svarta fläcken och inåt från denna. Svarta prickar längs ribborna i ytterdelen. Mörka antenner.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Serratula

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Agonopterix pallorella
Rödklintsplattmal
Agonopterix broennoeensis
Fjällskäreplattmal