Megalonotus antennatus

Alla foton
Kännetecken: Halsskölden med kraftig punktur (speciellt i bakre delen) och glansig. Skutellen mörk med kraftig punktur och avlångt triangulär. Benen ljusa och 2:a antennsegmentet ljust.
©
♀+♂
Längd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla