Denisia luticiliella Parkpraktmal

Alla foton
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med gul pudring och ett par gula fläckar längs bakkkanten och en långt ut vid framkanten. Huvud gult. Karakteristiska långa gula palper.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: