Pararctia lapponica Lappigelkottsspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Rödbruna framvingar med purpurton med 5 ljusgula fläckar längs framkanten och två avbrutna tvärband från bakkanten. Bakvingar gula med bruna fläckar och rot.
©
♀+♂
Vingbredd: 38-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Rubus chamaemorus, Salix