Nola karelica Gungflytrågspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingar vita med två bruna till svarta punkterade tvärlinjer, den yttre ofta med en bred skuggning inåt och den inre ofta otydlig. Yttre mellanfält även det med brun skuggning, gränsat med vit, oskarp våglinje. Bakvingar mörka.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Empetrum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Meganola albula
Vit trågspinnare
Nola aerugula
Vitpucklig trågspinnare
Nola confusalis
Brunpucklig trågspinnare