Leucoma salicis Videspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Vingar och kropp helt vita och vingarna med sidenglans. Benen randiga i svart och vitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 37-58 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus tremula, Quercus, Salix caprea

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Euproctis chrysorrhoea
Äpplerödgump
Euproctis similis
Körsbärsrödgump
Laelia coenosa
Agspinnare
Arctornis l-nigrum
Vitvingespinnare
Spilosoma urticae
Vit tigerspinnare