Caradrina morpheus Brungult lövfly

Alla foton
Kännetecken: Gulbruna framvingar. Njurfläck och oval är mörka och otydliga utan ljus kant. Yttre mörka tvärbandets inre kant skarp och tydlig. Bakvingarna vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Convolvulus, Galium, Lactuca, Lamium, Polygonum, Rumex, Taraxacum, Urtica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Hoplodrina octogenaria
Gulbrunt lövfly
Hoplodrina blanda
Maskroslövfly
Hoplodrina ambigua
Ljusringat lövfly