Agrochola circellaris Tvärlinjerat backfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med mörka bruna tvärlinjer av varierande styrka. Den inre hackig och den yttre diffus och bred. Rödbrunt oregelbundet tvärband i ytterfältet med gul yttre kant. Bakre halvan av njurfläcken svart.
©
♀+♂
Vingbredd: 33-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Fagus, Fraxinus excelsior, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Salix, Ulmus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Agrochola macilenta
Läderbackfly
Helicoverpa armigera
Bomullsknölfly
Cirrhia gilvago
Ockragult gulvingsfly
Cirrhia ocellaris
Ljusribbat gulvingsfly
Agrochola lota
Rödstreckat backfly