Psyche casta Mindre stråsäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hane: Glänsande gråbruna framvingar. Huvudet grått. Antennerna kamtandade med fjäll på tänderna, 17-21 segment. Hona: Vinglös, 4-5 mm, antenn 10-15 segment, långt äggläggningsrör, analull ljusbrun runt bakkroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Populus tremula, Rubus idaeus, Salix caprea

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Proutia rotunda
Björksäckspinnare
Proutia norvegica
Nordisk stråsäckspinnare
Psyche crassiorella
Större stråsäckspinnare